Inkoop

De inkoop staat in direct contact met de actuele vraag van de klant, met name om de geplaatste orders direct af te wikkelen.

Ongeveer de helft van de inkopen loopt via de verschillende veilingen, vanwaar tevens inkoopondersteuning wordt verleend (veiling Flora Holland). De rest van de inkopen wordt rechtstreeks bij de kweker gedaan. In totaal wordt er met minstens 200 kwekers zaken gedaan, waarbij ongeveer 20% van de kwekers ca. 80% van het inkoopvolume voor zijn rekening neemt.

De relatie met de kwekers is goed d.w.z. de relatie is vaak verbonden aan de persoon en niet zozeer aan het bedrijf.